Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Ffurflen Archebu Cwrs

Manylion Rhiant / Gwarchodwr

(e.e. Mr / Mrs / Ms)
Ticiwch y blwch uchod os ydych yn cytuno i Urdd Gobaith Cymru gadw eich manylion cyswllt ac i gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein gweithgareddau a'n digwyddiadau.
Eich Archeb


i'w dalu nawr. Gweddill i'w dalu erbyn 3 wythnos cyn y cwrs.
 Nodwch unrhyw anghenion ychwanegol pwysig yn y blwch uchod os gwelwch yn dda. Gewch chi ffurflen iechyd manwl i'w lenwi a manylion talu gweddill ffi y cwrs yn agosach at y dyddiad.

Cam  o